Metodické pokyny

Upozornění: Odkazy na texty následujících dokumentů se otevírají v novém okně prohlížeče.

MPN 1:2011 (PDF 2116 kB) Stavba, členění a úprava českých technických norem, kterými se v návaznosti na obdobné předpisy mezinárodních a evropských normalizačních organizací stanoví jednotná pravidla pro stavbu, členění a úpravu českých technických norem (ČSN) a to jak původních ČSN zpracovaných na národní úrovni, tak i ČSN, kterými se přejímají evropské nebo mezinárodní normy do soustavy českých technických norem. Pokyny MPN 1:2011 vstoupily v platnost dne 2012-01-01 a nahrazují MPN 1:2006.

MPN 2:2010 (PDF 232 kB) Spolupráce s ISO a IEC v oblasti technické normalizace stanoví jednotný postup při  normalizační spolupráci v procesu tvorby mezinárodních norem s pracovními orgány Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO (International Organization for Standardization) a Mezinárodní elektrotechnické komise IEC (International Elektrotechnical Commission). Tyto metodické pokyny nahrazují MPN 5+Z1.

MPN 3:2010 (PDF 235 kB) Spolupráce s CEN a CENELEC v oblasti technické normalizace stanoví jednotný postup při normalizační spolupráci v procesu tvorby evropských norem s pracovními orgány evropských normalizačních organizací CEN (European Committee for Standardization) a CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Součástí těchto metodických pokynů jsou samostatné přílohy a formuláře, které se využívají pro notifikace a registrace v oblasti elektrotechniky. Tyto metodické pokyny nahrazují MPN 6.

MPN 4:2010 (PDF 124 kB) Spolupráce s ETSI v oblasti technické normalizace, které stanoví jednotný postup při normalizační spolupráci s pracovními orgány evropské normalizační organizace v oblasti telekomunikací, Evropským ústavem pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standards Institute) ETSI. Tyto metodické pokyny nahrazují MPN 7:2005.

POKYNY PRO SESTAVOVÁNÍ PLÁNU TECHNICKÉ NORMALIZACE 2017.pdf (PDF, 244 kB) k zajištění jednotného postupu při navrhování, zdůvodňování a posuzování návrhů normalizačních úkolů tvorby norem v národní, evropské a mezinárodní oblasti v návaznosti na ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Metodické pokyny pro normalizaci CEN/CENELEC

Vnitřní předpisy CEN-CENELEC_ část 2.pdf  (740 kB, český překlad verze z r. 2015, na překladu nové verze se pracuje) Vnitřni předpisy CEN-CENELEC Část 2: Společná pravidla pro normalizační práce, která stanovují všeobecný rámec, v němž CEN/CENELEC vede své normalizační práce. Popisují organizační strukturu, základní politiku a hlavní postupy při vypracování, schvalování a zavádění publikací, které jsou výsledkem normalizačních prací CEN/CENELEC. IR2_E.pdf  (360 kB, anglická verze)

Vnitřní předpisy CEN-CENELEC_ část 3.pdf (1 106 kB, český překlad verze z r. 2015, na překladu nové verze se pracuje) Vnitřni předpisy CEN-CENELEC Část 3: Pravidla stavby a zpracování publikací CEN/CENELEC, která stanovují pravidla pro stavbu, zpracování a úpravu evropských norem (EN) a pro zavádění evropských norem na národní úrovni s cílem zabezpečit shodnost technického obsahu a úpravy ve všech členských zemích. (IR3_E.pdf  3,1 MB, anglická verze)

 

Metodické pokyny pro normalizaci ISO/IEC

ISO/IEC Directives, Part 1 - Consolidated ISO Supplement - Procedures specific to ISO (PDF; 7,5 MB, anglická verze, 8. vydání). Dodatek SL (Annex SL) obsahuje pravidla pro vypracování norem systémů managementu a jejich závaznou strukturu, identický základní text, obecné termíny a základní definice. (Dodatek SL.pdf  , PDF 268 kB, česká verze)

ISO/IEC Directives, Part 2 - Rules for the structure and drafting of International Standards (ISO_IEC_Directives_Part_2en.pdf, 2,8 MB, anglická verze, 6. vydání)

ISO/IEC Directives Supplement - Procedures specific to IEC (ISO/IEC DIR 1 + IEC SUP, 2,6 MB, anglická verze, 12. vydání)

ISO/IEC Directives, Part 1 - Supplement — Procedures specific to JTC 1 ( 1,4 MB, anglická verze)

Pokyny CEN, CENELEC, ISO, IEC  

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti