Metrologie v chemii

Úkoly PRM řešené EURACHEM ČR, VŠCHT, CSlab

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené Eurachem - ČR

 

 • úkol č. IX/8/08 Metrologické informace pro chemické a biologické laboratoře - vydáno jako Kvalimetrie 15 Použití informace o nejistotě k posuzování shody Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků

 

 • úkol č. VIII/15/09 Metrologické informace pro chemické a biologické laboratoře - vydáno jako Kvalimetrie 16 Statistické metody v metrologii a analytické chemii Řešené příklady na CD-ROM v Excelu

 

 • úkol č. VII/6/2015 Validace analytických postupů - vydáno jako Kvalimetrie 20, publikace Eurachem najdete zde  

 

 • úkol č. VII/6/2016 Referenční materiály a cílová nejistota chemických měření - vydáno jako Kvalimetrie 21, publikace Eurachem naleznete zde

 

 • úkol č. VII/6/17 Průvodce kvalitou a metrologií v analytické chemii - vydáno jako Kvalimetrie 22, publikace Eurachem najdete zde

 

 

Výstupy z úkolů Programu rozvoje metrologie řešené VŠCHT

 

 

 • úkol č. VII/5/07 Metodiky měřicích postupů (biotické matrice) - závěrečná zpráva (PDF 1 137 kB)

 

 • úkol č. VIII/5/08 Metodický návod pro tvorbu plánu nejistot kvalifikovaných testů a interpretaci identifikace - metodická příručka (PDF 392 kB)

 

 • úkol č. VIII/4/12 Zabezpečení činnosti Metrologické a zkušební laboratoře VŠCHT - závěrečná zpráva (PDF 2 588 kB), příloha 1 - Nové postupy pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků potravinách - rešerše (PDF 381 kB), příloha 2 - Uživatelská příručka pro analýzu nejistot (PDF 2 146 kB), příloha 3 - program UNCERTAINTY_MC (XLSM 1 424 kB), příloha 4 - program BIVARIATE (XLS 156 kB)

 

 • úkol č. VII/14/17 Metrologické postupy v metabolomickém vyšetřování potravin a krmiv - závěrečná zpráva (PDF 1879 kB)

 

 

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené CSlab

 

 

 

 

 • úkol č. VIII/7/11 Nejistoty měření environmentálních pevných matric (čistírenský kal) - závěrečná zpráva (PDF 4 409 kB)

 

 

 

 • úkol č.VIII/7/14 Nejistoty měření ukazatelů odpadních vod vč. vzorkování - závěrečná zpráva (PDF 4 031 kB)

 

 • úkol č. VII/7/16 Nejistoty měření ukazatelů čistírenského kalu vč. vzorkování - závěrečná zpráva (PDF 1 116 kB)

 

 

 

Výstupy řešení úkolu Analytika Praha

 • úkol č. VII/17/14 Vypracování a validace analytických metod umožňujících porovnání certifikovaných kalibračních roztoků (nejistota 0,1 - 0,5 % rel.) - zprávy jsou zveřejněny bez příloh: dílčí zpráva (PDF 330 kB), závěrečná zpráva (PDF 223 kB)

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti