Bilaterální spolupráce

Dohody a memoranda o porozumění a spolupráci

Země

Název dokumentu (město a datum podpisu)

Datum podpisu

Trvání

Text je k dispozici v následujících jazycích

Albánie

Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Generálním ředitelstvím pro standardizaci Albánské republiky (DPS, Albánie)

(Praha 15.10./Tirana 12.10. 2015)

15.10./12.10. 2015

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 893 kB)

Arménie

Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a arménským Národním institutem pro standardizaci (SARM, Arménská republika)

(Rio de Janeiro, 10. 9. 2014)

10. 9. 2014

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

 

anglicky

(PDF; 784,6 kB)

 

Ázerbájdžán

Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státním výborem pro standardizaci, metrologii a patenty (Ázerbájdžánská republika)

(Baku, 17. 5. 2011)

17. 5. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

česky,

(PDF; 973,77 kB)

rusky,

(PDF; 152,96 kB)

ázerbájdžánsky

(PDF; 144,64 kB)

 

Bělorusko

Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státním výborem pro normalizaci Běloruské republiky (Gosstandart, Běloruská republika) o spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody.

(Minsk, 19. 5. 2016)

19.05.2016

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

rusky

(PDF; 107 kB)

 

 

Bosna a Herzegovina

Memorandum o porozumění mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky (ÚNMZ) a Institute for Standardization of Bosnia and Herzegovina (BAS, Bosna a Herzegovina) v oblasti posuzování shody

(Sarajevo, 18.12. 2012)

18. 12. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 783,57 kB) 

Bulharsko

Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Státní agenturou pro normalizaci a metrologii Bulharské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody

(Praha, 11. 12. 2000)

11. 12. 2000

Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky 

(text pro informaci;

DOCX; 18,9 kB)

anglicky

(PDF; 213 kB)

Čína

Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Certifikační a akreditační správou Čínské lidové republiky (CNCA, Čínská lidová republika) v oblasti posuzování shody (certifikace a zkoušení)

(Peking, 27. 11. 2015)

27. 11. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

česky,

(PDF; 184 kB)

anglicky,

(PDF; 174 kB)

čínsky

(PDF; 432 kB)

 

Egypt

Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Egyptskou organizací pro normalizaci a kvalitu (EOS, Egyptská arabská republika) v oblasti standardizace, posuzování shody a metrologie

(Nové Dillí, 21. 9. 2011)

21. 9. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 1,03 MB)

Gruzie

Memorandum o porozumění а spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a gruzínskou Národní agenturou pro normy a metrologii (GeoSTM, Gruzie)

(Tbilisi, 9. 2. 2016)

9. 2. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 141 kB)

Kazachstán

Memorandum o porozumění a spolupráci mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán

(Praha, 1. 3. 2017)

 1. 3. 2017

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 908 kB)

 

Makedonie

Memorandum o porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a makedonským Úřadem pro normalizaci a metrologii o odstraňování technických překážek obchodu

(Praha, 12. 11. 2001)

12. 11. 2001

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení.

česky,

(DOCX; 18,6 kB)

anglicky,

(PDF; 134 kB)

makedonsky

(PDF; 132 kB)

Moldavsko

Memorandum o spolupráci mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a moldavským Ministerstvem hospodářství v oblasti posuzování shody, standardizace a metrologie

(Praha, 22. 2. 2012)

22. 2. 2012

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

rusky

(PDF; 150,78 kB)

Moldavsko

Memorandum o spolupráci a porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a moldavským Institutem pro standardizaci (ISM, Moldavsko) v oblasti standardizace

(Kišiněv, 21. 9. 2017)

21. 9. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 755 kB)

Mongolsko

Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Mongolskou agenturou pro normalizaci a metrologii (MASM, Mongolsko) týkající se spolupráce v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Skopje, 8. 6. 2016)

8. 6. 2016

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 711 kB)

Rusko

Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Česká republika) a Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart, Ruská federace) týkající se spolupráce v oblasti normalizace a metrologie

(Praha, 23. 3. 2016)

23. 3. 2016

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

česky,

(DOCX; 118 kB)

rusky,

(PDF; 134 kB)

anglicky,

(PDF; 122 kB)

Slovensko

Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví  Slovenské republiky 

(Zvolen, 25. 3. 2004)

25. 3. 2004

Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení.

česky,

(PDF; 129 kB)

slovensky

(PDF; 729,66 kB)

Slovensko

Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v oblasti metrologie

(Praha, 31. 3. 1993)

31. 3. 1993

Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky,

(PDF; 174 kB)

slovensky

(PDF; 195 kB)

Slovinsko

Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Úřadem pro normalizaci a metrologii republiky Slovinsko o uznávání výsledků zkoušek výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi výrobními a obchodními subjekty ČR a republiky Slovinsko

(Praha, 23. 2. 1996)

23. 2. 1996

Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky,

(PDF; 215 kB)

slovinsky

(PDF; 205 kB)

Srbsko

Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Ministerstvem hospodářství Srbské republiky

(Bělehrad, 11. 3. 2015)

11. 3. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 108 kB)

Tchaj-wan

Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze a Úřadem pro normy, metrologii a inspekci v Taipei

(Praha, 31. 1. 2001 a Taipei, 31. 1. 2001)

31. 1. 2001

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Písemné oznámení o výpovědi je nutno zaslat nejméně 30 dní před předpokládaným zrušením platnosti.

anglicky

(DOCX; 258 kB)

Turecko  Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi ÚNMZ a TSE

(Ankara, 14. 2. 2012)

14. 2. 2012

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

anglicky

(PDF; 118,56 kB)

Uzbekistán

Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Uzbeckou agenturou standardizace, metrologie a certifikace o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody vzájemně dodávaných výrobků

(Taškent, 25. 8. 2009)

25. 8. 2009

Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky

(PDF; 1,46 MB)

ARCHIV (DOCX; 22 kB)

Pro podrobnější informace týkající se oblastí bilaterální spolupráce ÚNMZ se obracejte na adresu bilateral@unmz.cz.

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti