Nabídka služebních míst

Na úřední desce (§ 26 správního řádu) jsou vyvěšovány a zveřejňovány písemnosti a skutečnosti v případech, kdy je to podle správního řádu nezbytné.

V tuto chvíli nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

 Společná příloha:

Žádost o přijetí do služebního poměru

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti