Námořní zařízení/Lodní výstroj

Nařízení vlády č. 266/2009 Sb. (PDF 4,87 MB), o technických požadavcích na námořní zařízení ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.  (PDF 5,24 MB), nařízení vlády č. 228/2011 Sb. (PDF 4 MB) a nařízení vlády č. 335/2012 Sb. (PDF 561 kB)

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem podle nařízení vlády č. 266/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

  • AO 266 - Vojenský technický ústav, s.p.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

 

Nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji (2014/90/EU) (PDF 1,98 MB)

 

 

Evropská unie

Stránka Evropské unie

Notifikované osoby v EU

 

 

Český překlad relevantních směrnic EU:

31996L0098 (PDF 266 kB)

31998L0085 (PDF 219 kB)

32002L0075 (PDF 235 kB)

32002L0084 (PDF 146 kB)

32008L0067 (PDF 177 kB)

32009L0026 (PDF 1,46 MB)

32010L0068 (PDF 1,58 MB)

32011L0075 (PDF 1.19 MB)

32012L0032 (PDF 1.27 MB)

32014L0093 (PDF 1,3 MB)

32015L0559 (PDF 779kB)

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti