Nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Sbírka zákonů

Dne 31. 3. 2016 bylo v částce 39 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech /PDF 1,8 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 15. 4. 2016.  

V souladu s § 14 nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech výrobky, které splňují požadavky nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále a) dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh nebo do provozu před 18. lednem 2017, nebo b) uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh před 18. lednem 2017.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti