Notifikace ČR do WTO/TBT

 Notifikační formuláře a plné texty

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, PDF nebo zahájí stahování.

Vzor notifikačního formuláře (anglickyčesky)  -  Výrobkové kódy

Rok 2017

G/TBT/N/CZE/205

Draft General Measure number: 0111-OOP-C040-16, laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: breathalysers'

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C040-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „analyzátory alkoholu v dechu“

 

Notifikace ČR do WTO/TBT rok 2005-2017

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti