Normy pro rozváděče nízkého napětí

Rozváděč nízkého napětí je kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nízkého napětí spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi.
Problematika rozváděčů nízkého napětí je řešena souborem norem ČSN EN 61439 (35 7107), který sestává z následujících části:

ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012

Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed. 2:2012

Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3:2012

Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4:2013

Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-5 ed. 2:2015

Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6:2013

Rozváděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN IEC/TR 61439-0:2015

Návod na specifikaci rozváděčů

 

Plná znění norem jsou dostupná v Informačním centru ÚNMZ a/nebo v systému ČSN online (viz https://csnonline.unmz.cz/default.aspx).

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti