Osobní ochranné prostředky

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. (PDF 13 MB), kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018 s výjimkou článků 20 až 36 a článku 44, které se použijí ode dne 21. října 2016, a čl. 45 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018).

Na stránkách evropské komise byl zveřejněn Pokyn Evropské komise k přechodu osobních ochranných prostředků ze směrnice 89/686/EHS na nařízení (EU) č. 2016/425. 

Odkazy:  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22081 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 214 - VVUÚ, a. s.
  • AO 219 - Textilní zkušební ústav, s. p.
  • AO 221 - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Technický ústav požární ochrany MV
  • AO 235 - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  • AO 224 - Institut pro testování a certifikaci, a. s.
  • AO 266 - Vojenský technický ústav, s. p.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

 

Databáze certifikátů ES přezkoušení typu vydaných autorizovanými osobami pro osobní ochranné prostředky II. a III. kategorie a dostupných informací o certifikátech vydaných pro osobní ochranné prostředky I. kategorie akreditovanými osobami

(Upozornění: Databáze má pouze informativní charakter a není kompletním výčtem vydaných certifikátů)

 

Evropská unie

 

České znění relevantních předpisů EU 
31989L0686 (PDF 222 kB) 

31993L0068 (PDF 211 kB) 

31993L0095 (PDF 49 kB) 

31996L0058 (PDF 49 kB) 

Oprava 31989L0686R (PDF 705 kB)

32012R1025 (PDF 941 kB)

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti