Osobní ochranné prostředky

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. (PDF 13 MB), kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018 s výjimkou článků 20 až 36 a článku 44, které se použijí ode dne 21. října 2016, a čl. 45 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018).

 

Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách - viz níže - pokyny k implementaci článku 47 nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, který uvádí společný přístup členů pracovní skupiny pro osobní ochranné prostředky. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26782 

 

Na stránkách evropské komise byly zveřejněny Pokyny Evropské komise k přechodu osobních ochranných prostředků od směrnice 89/686/EHS k nařízení (EU) č. 2016/425. 

Odkazy:  

 

Překlad Pokynů Evropské komise k přechodu od směrnice 89/686/EHS k nařízení (EU) 2016/425 v oblasti osobních ochranných prostředků, které byly zveřejněny na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22081:
 
Pokyny k přechodu ze směrnice na nařízení u OOP CZ (PDF 995 kB)

Upozornění: Pokud se jedná o čl. 47 "Přechodná ustanovení" nařízení (EU) 2016/425 a jeho použití, z hlediska vnitrostátní legislativy mohou v určitých aspektech nastat odlišnosti od interpretace uvedené v pokynech Evropské komise. Tyto odlišnosti jsou aktuálně předmětem diskusí mezi členskými státy a Evropskou komisí.
 
Poznámka: Překlad pokynů vychází z pokynů publikovaných Evropskou komisí k datu uvedenému na titulní straně překladu.

 

Autorizované osoby k nařízení vlády č. 21/2003 Sb.  

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 214 - VVUÚ, a. s.
  • AO 219 - Textilní zkušební ústav, s. p.
  • AO 221 - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Technický ústav požární ochrany MV
  • AO 235 - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  • AO 224 - Institut pro testování a certifikaci, a. s.
  • AO 266 - Vojenský technický ústav, s. p.

 

Oznámené subjekty k nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků

  • OS 1015 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • OS 2452 - Vojenský technický ústav, s. p.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby/oznámené subjekty viz aktuální seznam AO/OS. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

 

Databáze certifikátů ES přezkoušení typu vydaných autorizovanými osobami pro osobní ochranné prostředky II. a III. kategorie a dostupných informací o certifikátech vydaných pro osobní ochranné prostředky I. kategorie akreditovanými osobami

(Upozornění: Databáze má pouze informativní charakter a není kompletním výčtem vydaných certifikátů)

 

Evropská unie

 

České znění relevantních předpisů EU 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti