Otázky a odpovědi k systému ČSN online

2017-01-03

Informace o distribuci elektronických a tištěných norem  v otázkách a odpovědích.

Jak jsou prodávány tištěné normy?

Prodej tištěných norem nezajišťuje zásilková služba ÚNMZ, ale smluvní prodejci. Seznam prodejců zveřejňujeme na www stránkách. Na pracovišti Informačního centra ÚNMZ v ulici Biskupský dvůr je však možno zakoupit normy vytištěné na počkání, pokud se jedná o menší množství norem.

Prodávají se jednotlivé normy v elektronické podobě, v PDF formátu?

Ne, normy ČSN v PDF formátu se neprodávají jednotlivě, ale je k nim poskytován placený internetový přístup. Systém se jmenuje ČSN online. Vstup do systému je na stránkách ÚNMZ.

Jaké jsou možnosti získání internetového přístupu k ČSN?

Internetový přístup může získat kterákoliv firma, nebo podnikající či nepodnikající fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, která má vlastní e-mailovou adresu.
Pro firmy a pro jednotlivé osoby jsou použity dva oddělené systémy.
Jsou to: "ČSN online pro firmy" a "ČSN online pro jednotlivce".

Jaký je hlavní rozdíl mezi internetovým přístupem pro firmy a pro jednotlivce

Systém ČSN online pro firmy je vytvořen tak, aby umožňoval firmě (zákazníkovi) správu jeho uživatelů. Jeho to jeho hlavní výhodou. Další výhodou je pouze jedna platba za předplacené období, za všechny uživatele najednou a v jediné faktuře.

Naproti tomu Systém ČSN online pro jednotlivce je určen spíše pro jednotlivé osoby, živnostníky nebo malé firmy, které nebudou chtít mít více než jednoho nebo dva uživatele. 

Obě varianty přístupu do ČSN online přinášejí možnost zaregistrovat se do systému přímo na internetu a v případě ČSN online pro jednotlivce i možnost zaplatit platební kartou přes internetovou platební bránu.

Jaké jsou další rozdíly mezi internetovým přístupem pro firmy a pro jednotlivce?

Systém ČSN online pro firmy :
Správu uživatelů, jejich přidávání, odebírání a nastavování práv má ve svých rukou firma (zákazník). Může samostatně přidávat nové uživatele až do počtu, uvedeného ve smlouvě.
K této činnosti určí firma odpovědnou osobu, pracovníka své firmy (tzv.správce uživatelů).
Správa uživatelů je činnost, nevyžadující žádné speciální počítačové znalosti.

Přístup do systému je poskytován na základě smlouvy, ve které firma určí počet svých uživatelů, které chce v systému mít.
Do ČSN online je zavedena jako první osoba, uvedená ve smlouvě jako správce uživatelů. Tento správce pak zavede do databáze ostatní uživatele. Je vhodné, aby správcem byl někdo, kdo sám normy běžně používá, protože za jeho přístup se poplatek platí rovněž, stejně jako za každého jiného uživatele. Není nutné ani účelné, aby to byl pracovník IT (správce počítačové sítě). Jde o poměrně jednoduchou činnost pomocí webového uživatelského prostředí. Počínaje prvním prodloužením po 1.9.2016 lze použít novou roli "objednávající osoby". Tato osoba má vlastní přístup do ČSN online, nemá právo k administraci uživatelů, nemá přístup k textům ČSN a proto se za ni neplatí. V dalších obdobích bude moci provést prodloužení smlouvy nebo dokupování tiskových stránek nebo dokupování dalších uživatelských přístupů. Nejedná se o zástupce zákazníka podepisující smlouvu, ale o pracovníka, pověřeného nebo oprávněného k objednávání služeb a výrobků. Tuto roli není nezbytné použít. Smlouvu může podepsat jedna oprávněná osoba-zástupce firmy, případně ještě druhý zástupce firmy, je-li to nezbytné.

Systém ČSN online pro jednotlivce
Získání přístupu je poněkud jednodušší, než v případě Systému ČSN online pro firmy. Není totiž nutná smlouva. Na každého zaregistrovaného uživatele však bude vystaven samostatný platební doklad a musí být provedena samostatná platba. To je samozřejmě nevhodné pro firmy s více zaregistrovanými uživateli. Firma také nemá v Systému pro jednotlivce kontrolu nad seznamem svých uživatelů a nemůže provádět jejich správu.

Jak postupovat při získání internetového přístupu k normám?

Pokud jste firmou, která chce mít přístup pro více osob a mít možnost spravovat své uživatele, proveďte registraci nového zákazníka v ČSN online pro firmy s více uživateli (https://csnonlinefirmy.unmz.cz). Promyslete, kolik uživatelů budete chtít v systému mít, kolik jich bude moci normy pouze číst a kolik tisknout. Další podrobnosti jsou uvedeny v návodu na http://www.unmz.cz/files/NAVOD-Sjednavani-smluv-CSNonline-elektronickou-cestou.pdf. Pak vyplňte pečlivě všechny údaje, vytiskněte a podepište smlouvu a její sken vložte zpět do ČSN online.Sken musí být v PDF formátu se všemi stránkami smlouvy včetně příloh.  E-mailem obdržíte automaticky vytvořenou fakturu. Přístup bude zprovozněn až po jejím zaplacení.

Pokud jste samostatnou osobou nebo malou firmou s požadavkem pouze na jediný přístup, vstupte do registračního systému systému ČSN online pro jednotlivce na https://csnonline.unmz.cz/, zaregistrujte se a zvolte cenovou variantu přístupu. Pak zaplaťte pomocí platební karty přes internet nebo zvolte platbu bankovním převodem. Automaticky vytvořenou fakturu obdržíte e-mailem.
Po registraci se Vám automaticky vygeneruje heslo, které odešle náš server na e-mail uživatele.

Kolik za přístup do ČSN online zaplatím?

Ceny jsou určeny cenovou vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu, uvedenou rovněž na webových stránkách ÚNMZ.

Systém ČSN online pro firmy
V tomto systému platí firma za počet uživatelů, uvedených ve smlouvě. Poplatek se platí jedenkrát za stanovené období a za všechny uživatele na jedné faktuře. Je možno zakoupit různé typy licencí, uvedené v cenové vyhlášce.

Systém ČSN online pro jednotlivce
V systému pro jednotlivce jsou rovněž zahrnuty varianty, uvedené v cenové vyhlášce. Platba se však provádí za každého uživatele zvlášť na základě jednotlivých faktur.

Zjednodušený výběr z textu cenové vyhlášky naleznete zde: kolik-zaplatim-za-csn-online-

Jsme veřejná knihovna, škola nebo smluvní místo ÚNMZ a chceme mít přístup k normám v naší studovně, pro naše členy, studenty nebo návštěvníky.

Pro tyto případy počítá cenová vyhláška s variantou internetového přístupu s odlišnou cenou. Podmínkou je přístup z počítače, umístěného v prostorech knihovny, studovny nebo v jiném konkrétním prostoru. Předpokládáme přístup z max. 2 počítačů. Tisk norem není povolen. Tuto variantu přístupu k normám nemohou využívat firmy. Tento typ licence je v cenové vyhlášce nazván: "K hromadnému čtení elektronické formy ČSN ". Tuto typ licenci nelze získat elektronickou registrací v ČSN online, ale pouze zasláním  požadavku na info@unmz.cz.

Jaký potřebuji software, abych mohl do systému ČSN online vstoupit?

Musíte být samozřejmě v systému zaveden a mít přístupové heslo. Pro přístup do systému ČSN online stačí prohlížeč Internet Explorer, který je součástí operačního systému Windows. S tímto prohlížečem byly prováděny testy systému ČSN online a jeho použití proto nejjistější volbou. Problémy se většinou nevyskytují ani při použiti prohlížeče Mozzila Firefox a Google Chrome. PDF soubory jsou chráněny proti neoprávněnému šíření. Pro jejich otevření je proto kromě prohlížeče Adobe Reader ještě potřeba tzv. plug-in, zásuvný modul firmy FileOpen. Ten si stáhnete z ČSN online. ČSN online lze používat i na tabletech s operačním systémem Windows a iOS. Pro operační systém iOS je nutné místo pluginu použít FileOpenViewer (dostupný v Apple Store). Alternativní prohlížeče PDF nelze použít a rovněž nelze naše PDF soubory otevřít přímo v okně webového prohlížeče.

Mohou se vyskytnout při instalaci nějaké problémy?

Zpravidla jde vše bez problémů a velmi rychle. V některých případech však mohou určité menší komplikace nastat. Řešení problému hledejte vždy nejprve v tzv. Často kladených dotazech v ČSN online. Pokud tam řešení nenaleznete, pište na kontaktní e-mailové adresy, uvedené v ČSN online.

Kam se obrátit v případě potíží?

Především prostudujte pečlivě všechny dostupné rady na stránkách ÚNMZ a v systému ČSN online, především v sekci Často kladené dotazy.
Většina potíží vzniká z jednoduchých příčin a je relativně lehce odstranitelná. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte nejdříve na odpovědnou osobu, správce uživatelů ve Vaší firmě (pokud máte přístup sjednaný na základě smlouvy). Tento pracovník by měl mít dostatek informací a měl by dokázat běžné problémy identifikovat a vyřešit. Je také jedinou (smluvně stanovenou) kontaktní osobou ve vztahu k nám. Kdo takovou osobou za Vaší firmu je, zjistíte v systému ČSN online po přihlášení na vstupní stránce .

Pro technickou a organizační podporu jsou určeny e-mailové adresy, uvedené v ČSN online. Jsou v obou výše uvedených typech ČSN online rozdílné. Používejte je však uvážlivě, až po vyčerpání všech ostatních možností a po prostudování FAQ (tzv. Často kladené dotazy). Uživatelů systému ČSN online jsou desetitisíce a naše pracovní kapacity jsou omezené.

V žádném případě neodpovídejte na automaticky generované zprávy (avíza). Z textu e-mailové zprávy takovou automatickou zprávu snadno poznáte. Adresa, z nichž jsou automatické zprávy generovány, není ručně obsluhována a došlé zprávy mohou být automaticky mazány.

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti