Oznámení pro výrobce betonu

Věstník ÚNMZ

ÚNMZ si dovoluje upozornit výrobce betonu na tři oznámení, která vyšla v aktuálním Věstníku ÚNMZ č. 9/2014:

OZNÁMENÍ č. 102/14 zařazuje ČSN EN 206 z 07/2014 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda mezi určené normy vztahující se k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále "nařízení 163").

OZNÁMENÍ č. 103/14 současně ruší určení ČSN EN 206 z 06/2014 (anglická verze téže normy, určená oznámením č. 68/14 ve Věstníku ÚNMZ č. 6/2014).

OZNÁMENÍ č. 114/14 informuje o tom, že zrušená ČSN EN 206-1 z 09/2001 je určená jako tzv. jiný technický dokument vztahující se k nařízení 163.

Z výše uvedeného vyplývá, že po omezenou dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ (tj. od 8. září 2014) lze technické požadavky na beton stanovené nařízením 163 splnit též využitím zrušené ČSN EN 206-1. Doporučujeme však výrobcům, aby dle svých možností co nejdříve začali využívat určenou normu ČSN EN 206 z 07/2014.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti