Plán národních prací

Plán národních prací - National work plan

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tímto zveřejňuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a a Rady (EU)č. 1025/2012 svůj plán národních prací.

This is the UNMZ work porgramme made available in compliance with Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council.

2016

Plán národních prací 1. čtvrtletí 2016 (PDF, 301 kB)

Plán národních prací 2. čtvrtletí 2016 (PDF, 320 kB)

Plán národních prací 3. čtvrtletí 2016 (PDF, 286 kB)

Plán národních prací 4. čtvrtletí 2016 (PDF, 354 kB)

2015

Plán národních prací 1. čtvrtletí 2015 (PDF, 358 kB)

Plán národních prací 2. čtvrtletí 2015 (PDF, 279 kB)

Plán národních prací 3. čtvrtletí 2015 (PDF, 275 kB)

Plán národních prací 4- čtvrtletí 2015 (PDF, 343 kB)

 

2014:

Plán národních prací 1. čtvrtletí 2014 (PDF, 465 kB)

Plán národních prací 2. čtvrtletí 2014 (PDF, 347 kB)

Plán národních prací 3. čtvrtletí 2014 (PDF, 358 kB)

Plán národních prací 4. čtvrtletí 2014 (PDF, 310 kB)

 

2013:

Plán národních prací 1. čtvrtletí 2013 (PDF, 425 kB)

Plán národních prací 2. čtvrtletí 2013 (PDF, 415 kB)

Plán národních prací 3. čtvrtletí 2013 (PDF, 467 kB)

Plán národních prací 4. čtvrtletí 2013 (PDF, 408 kB)

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti