Podmínky a pravidla pro udělení ocenění

1. Cena Vladimíra Lista

Cena se uděluje za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak mezinárodní úrovni.  

2. Čestné uznání Vladimíra Lista

Čestné uznání se uděluje za významný přínos pro rozvoj technické normalizace.  

3. Návrhy se zdůvodněním mohou podat do 30. 6. předsedové TNK a ČSTN, představitelé CTN, Normalizačního výboru a ÚNMZ na návrhovém listu, který je zveřejněn na webových stránkách ÚNMZ.

Nenavrhují se kandidáti na ocenění in memoriam a stávající zaměstnanci ÚNMZ. 

4. Kritéria pro posouzení návrhu

význam činnosti navrženého pracovníka pro národní nebo mezinárodní normalizaci,

osobní přínos pro národní nebo mezinárodní normalizaci,

celoživotní dílo v normalizaci,

projekt v oblasti normalizace, který znamená prokazatelný přínos pro rozvoj normalizace na úrovni podniku, regionu nebo ČR.  

5. Ocenění se udělují zpravidla jednou ročně. Cena Vladimíra Lista se uděluje jedné osobnosti, Čestné uznání Vladimíra Lista zpravidla třem osobnostem.  

6. Cena Vladimíra Lista může být udělena jednotlivci pouze jedenkrát. Čestné uznání Vladimíra Lista může být uděleno vícekrát.  

7. Návrhy posuzuje komise jmenovaná předsedou ÚNMZ. Na základě posouzení doporučí kandidáty na ocenění. Konečné rozhodnutí přísluší předsedovi ÚNMZ. 

8. Ocenění předává předseda ÚNMZ, zpravidla při společenském setkání. 

9. Oznámení o vyznamenaných osobnostech se zveřejňuje na www stránkách ÚNMZ.  
 

Červen 2014

Návrhový list

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti