Pokyny CEN a CENELEC zohledňující zájmy spotřebitelů

V rámci evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC byly vypracovány Pokyny (Guide) určené pro tvůrce technických norem včetně zástupců spotřebitelů zapojených do normalizačních prací.

Některé z těchto Pokynů se výslovně týkají zohlednění zájmů spotřebitelů v technických normách. Užitečné informace, návody a rady o tom, jak zohlednit zájmy spotřebitelů, však v nich najdou i výrobci a poskytovatelé služeb. Zajímavou a užitečnou četbou mohou být pro představitele spotřebitelských organizací a v neposlední řadě i pro samotné spotřebitele.


POKYN CEN-CENELEC 11 Informace o výrobku určené spotřebitelům – Směrnice pro zpracovatele norem se zaměřuje především na informace týkající se bezpečnosti. Vztahuje se na všechny způsoby, kterými se výrobky nabízejí spotřebitelům, včetně prodeje na dálku a prodeje elektronickou cestou. Jeho cílem je souhrnným a snadno dostupným způsobem poskytnout základní informace, které jsou čerpané z pečlivě vybraných klíčových dokumentů. (CEN_CENELEC Guide 11, česká verze)


POKYN CEN 15 Návod pro vypracování norem pro služby se vztahuje především na normy popisující poskytování služby. Obsahuje informace týkající se možné struktury těchto norem, jejich propojení s normami systémů managementu a právními předpisy. Rovněž obsahuje kapitolu vysvětlující „životní cyklus služby“. (CEN Guide 15, česká verze)

 

CEN_CENELEC Guide 11 v angličtině: odkaz

CEN Guide 15 v angličtině: odkaz

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti