Pokyny ISO/IEC zohledňující zájmy spotřebitelů

Pokyny ISO/IEC zohledňující zájmy spotřebitelů

ISO COPOLCO (Výbor ISO pro spotřebitelskou politiku) vypracoval několik Pokynů (ISO/IEC Guide), které zohledňují zájmy spotřebitelů. Některé z nich jsou v anglickém originálu veřejně dostupné na webových stránkách ISO, některé byly přeloženy a zavedeny jako TNI.

V tabulce je uveden seznam Pokynů s dalšími doplňujícími informacemi včetně odkazu na webové stránky ISO.

Pokyny ISO/IEC jsou určeny především tvůrcům technických norem včetně zástupců spotřebitelů zapojených do normalizačních prací. Užitečné informace, návody a rady o tom, jak zohlednit zájmy spotřebitelů, v nich najdou i výrobci a poskytovatelé služeb. Zajímavou a užitečnou četbou mohou být pro představitele spotřebitelských organizací a v neposlední řadě i pro samotné spotřebitele.

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti