Posuzování akreditovaných kalibračních laboratoří

Úkoly PRM řešené ČIA

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené Českým institutem pro akreditaci:

 

  • úkol č. VII/5/09 Zpracování podkladů pro průběžné sjednocování posuzování akreditovaných kalibračních laboratoří tlaku - závěrečná zpráva (PDF 216 kB)

 

  • úkol č. VII/5/10 Zpracování podkladů pro průběžné sjednocování postupů akreditovaných kalibračních laboratoří v obory teploty - závěrečná zpráva (PDF 378 kB)

 

  • úkol č. VII/5/11 Zpracování podkladů pro průběžné sjednocování postupů akreditovaných kalibračních laboratoří v oboru elektrických veličin - závěrečná zpráva (PDF 564 kB)

 

 

  • úkol č. VII/5/12 Zpracování podkladů pro průběžné sjednocování postupů akreditovaných kalibračních laboratoří v oboru elektrických veličin - závěrečná zpráva (PDF 706 kB)

 

 

 

  • úkol č. VII/5/14 "Příprava a využití "in-house" referenčních materiálů pro kontrolu kvality v laboratořích" - závěrečná zpráva (PDF 401 kB), pozn. - vlastní překlad ISO Guide 80 bude vydán jako TNI (2015)

 

  • úkol č. VII/4/14 "Optimalizace využití mezilaboratorních porovnání a zkoušení způsobilosti v akreditovaných kalibračních laboratořích (AKL)" - závěrečná zpráva (PDF 580 kB)

 

  • úkol č. VII/5/15 "Správná praxe při používání referenčních materiálů a související termíny a definice - závěrečná zpráva (PDF 163 kB), pozn. vlastní překlady ISO Guide 33 a 30 budou vydány jako TNI (2016) 

 

  • úkol č. VII/5/16 "Referenční materiály: návod pro charakterizaci a posuzování homogenity a stability materiálu, překlad ISO Guide 35 (PDF 2 926 kB) 

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti