Pracovní program CEN-CENELEC 2015

Pracovní program CEN-CENELEC pro rok 2015 poskytuje přehled nejdůležitějších oblastí, které budou rozvíjeny a podporovány CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) v roce 2015.

Program mapuje jednotlivé oblasti, kterými se CEN a CENELEC zabývají, a obsahuje informace o dalších aktivitách souvisících s mezinárodní spoluprací, zapojením malých a středních podniků, spoluprací s nejrůznějšími společenskými subjekty a vzděláváním o technické normalizaci. Všechny tyto aktivity se snaží reagovat na potřeby trhu a zejména na požadavky evropského průmyslu.

Dokument má pomoci národním normalizačním organizacím a jejich partnerům aktivně se zapojit do činností v oblasti evropské technické normalizace.

Plná verze je dostupná zde (PDF, 4844 KB)

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti