PRAGOPROJEKT, a.s.

Název organizace:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Název CTN:

PRAGOPROJEKT, a.s.

 

 

Adresa:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Prosecká 74, 190 00 Praha 9

 

Kontaktní osoba:

Ing. Miloslav Müller, Ing. Petr Svoboda

 

 

Telefon:

226 066 244, 606 620 368  286 582 117, 724 174 647

 

 

E-mail:

mullerm@pragoprojekt.cz,                           svobodap@pragoprojekt.cz

 

 

WWW stránky:

www.pragoprojekt.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN PRAGOPROJEKT č. reg. 2009/0034/RS

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 154/SC 3

99

Kamenivo - Kamenivo pro asfaltové směsi

2400

CEN/TC 167

51

Stavební ložiska

2400

CEN/TC 178/WG 1

119

Dlažební prvky a obrubníky - Výrobky z prefabrikovaného betonu

2400

CEN/TC 219/WG 2

32

Katodická ochrana - Katodická ochrana oceli v betonu

2500

CEN/TC 219/WG 3

32

Katodická ochrana - Katodická ochrana ocelových konstrukcí v mořské vodě

2500

CEN/TC 219/WG 4

32

Katodická ochrana - Vnitřní katodická ochrana ocelových konstrukcí

2500

CEN/TC 227

51

Materiály pro stavbu silnic a dálnic

2400

CEN/TC 254/WG 6

65

Hydroizolační pásy a fólie - Vodotěsnost mostních vozovek

2400

CEN/TC 288/WG 9

 

Provádění speciálních geotechnických prací -Hloubkové  zlepšování zemin

2400

CEN/TC 336  134 Asfalty a asfaltová pojiva 2400

CEN/TC 314

 

Hydroizolační asfaltové tmely

2400

 

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti