Co jsou technické normy?

  • Technické normy jsou dokumentované dohody, které pro všeobecné a opakované použití poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu. Více informací.
  • V dnešní společnosti jsou technické normy kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.

K čemu jsou dobré české technické normy?

  • Jsou nezbytnou podmínkou pro volný oběh zboží a služeb zejména v EU.
  • Slouží jako referenční úroveň, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby.
  • Stanovují kritéria bezpečnosti.
  • Podporují vyrovnaný vztah mezi jakostí a náklady.
  • V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se obvykle stávají závaznými.
  • Jsou povinně vyžadovány u veřejných zakázek.
  • Jsou efektivním nástrojem konkurenčního boje.

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti