Musí Česká republika převzít do své soustavy všechny evropské (EN) a mezinárodní normy (např. ISO, IEC)?

  • Česká republika má povinnost (stejně jako všichni ostatní členové Evropské unie bez ohledu na velikost a vyspělost národních ekonomik) převzít zpravidla do šesti měsíců do své národní soustavy ČSN všechny normy evropské.
  • V současné době je soustava českých technických norem v naprostém souladu se soustavou norem evropských. To znamená, že veškeré evropské normy jsou průběžně přejímány do národní soustavy při současném zrušení těch národních norem nebo jejích částí, které jsou s přejímanými evropskými normami v rozporu. Tento proces plynule pokračuje tak, jak jsou zpracovávány a schvalovány nové evropské normy.
  • České republika (stejně jako všechny státy) nemá povinnost převzít mezinárodní normy. Převzetí mezinárodních norem do soustavy norem ČSN se řídí národními potřebami.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti