Příklady úspěšných malých a středních podniků

PRAGOPROJEKT, a.s.

Pragoprojekt, a.s. je česká, plně nezávislá projektově-inženýrská společnost, působící na trhu projektových prací v České republice od roku 1969, převážně v oboru dopravních a inženýrských staveb. Nezanedbatelné je však i její působení v pozemních stavbách a to zvláště při rekonstrukcích divadel.

Původně státní organizace Pragoprojekt se po privatizaci stala akciovou společností se soukromým kapitálem. Hlavním krédem naší společnosti bylo vždy zajištění kvality našich služeb pro naše zákazníky.

Tato kvalita se vždy opírala o neustálé používání českých technických norem, bez kterých bychom se, jako projektově-inženýrská firma, mohli dnes jen stěží na trhu uplatnit. Základní normové požadavky jsou uplatněny i v námi vyvinutém SW pro projektování pozemních komunikací. Stavby, které projektujeme, musí odpovídat normám pro navrhování pozemních komunikací, mostů, tunelů a dalších souvisejících objektů. Toto je nejen naše odpovědnost vůči našim zákazníkům, ale minimálně z hlediska bezpečnosti silničního provozu i vůči všem uživatelům námi navrhovaných pozemních komunikací.

Brzy bylo zřejmé, že pro zlepšení kvality a rozvoj společnosti nestačí pouze používat české technické normy, ale je potřebné zlepšovat i interní procesy. Toto bylo možné zajistit zavedením systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001. Tento systém, který umožňuje organizaci, aby se neustále zlepšovala, nám slouží od roku 2003 do současnosti. Postupně jsme systém managementu rozšířili tak, aby vyhovoval požadavkům norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 s certifikacemi v letech 2006 a 2008.

Naše dlouholeté zkušenosti v oboru navrhování pozemních komunikací včetně mostů, tunelů a souvisejících objektů a zařízení jsme již od roku 1995 uplatňovali při tvorbě a revizích norem a v neposlední řadě i při přejímání evropských norem. Tento náš přístup byl oceněn ÚNMZ v roce 2009, kdy jsme se stali centrem technické normalizace. Koordinujeme činnost expertů a zástupců v CEN/TC a ve spolupráci s ÚNMZ se tak podílíme na vytváření stanovisek k některým návrhům evropských norem za Českou republiku, na zpracování českých překladů evropských norem, ale také na tvorbě a revizích českých technických norem pro navrhování pozemních komunikací.

Z vlastní zkušenosti si již nedovedu představit, že bychom s normami denně nepracovali tak abychom plně uspokojovali požadavky našich zákazníků, ale jak již bylo řečeno výše i uživatelů námi navržených pozemních komunikací.

Ing. Miloslav Müller

vedoucí CTN

Více informací o akciové společnosti PRAGOPROJEKT naleznete na: www.pragoprojekt.cz

 

CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Pan Jan Chrištof je jednatelem prádelenské společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o. Firma, jejíž hlavní činností je servis a pronájem prádla, má zaveden systém managementu podle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Vedení firmy se přímo podílelo na vzniku oborových norem, které v oboru prádelenství chyběly. Pan Jan Chrištof, jednatel společnosti, upřesňuje:

„Firma vznikla v roce 1908 jako rodinný podnik a postupně se rozrůstala. Předmětem činnosti bylo čištění oděvů a praní prádla. Po roce 1948 však přišlo znárodnění a firma se stala součástí státního podniku. V roce 1991 naše rodina požádala o navrácení znárodněného majetku. Byla založena firma CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Bylo nám jasné, že v tržním hospodářství musíme nabídnout a zajistit zákazníkům takovou kvalitu služeb, kterou požadují. Proto jsme se rozhodli zavést systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001. V roce 2001 jsme byli podle této normy certifikováni.

Při narůstajícím objemu zakázek jsme chtěli též nějak systematicky ošetřit naši snahu o minimalizaci environmentální zátěže, kterou s sebou podnikání v oboru prádelenství může nést. Zavedení systému managementu podle ČSN EN ISO 14001 nám umožnilo neustálé zlepšování naší firmy ve vztahu k životnímu prostředí.

V minulém roce se nám podařilo úspěšně certifikovat systém řízení biokontaminace prádla dle normy ČSN EN 14 065 (RABC), zákazníkům tedy garantujeme dokonalou mikrobiologickou čistotu námi zpracovaného prádla.

V době našeho růstu jsme si uvědomili, že chybí řada norem spojená s prádelenstvím. Zákazníci tak neměli jednoznačné vodítko, jaké požadavky by měly jednotlivé služby splňovat. Ve spolupráci s Asociací prádelen a čistíren jsme se podíleli na zavedení oborových norem pro prádelny. Tyto normy byly Asociací vydány a jednotlivé prádelny mohou být podle těchto norem certifikovány. Certifikaci provádí Asociace společně s Textilním zkušebním ústavem Brno. Požadavek na splnění požadavků uvedených norem je dnes běžnou součástí požadavků při výběrových řízeních.

Důraz na kvalitu a certifikovaný systém managementu nám umožnily získat nové zákazníky, a to i v zahraničí. Firma se díky tomu může neustále rozvíjet. Řízení se požadavky uvedených norem dnes rozhodně není žádnou nadstavbou, ve sjednocené Evropě jde víceméně o nutnost.“

Více informací o  firmě Christof, spol. s r.o.:  www.christof.cz

 

BRATŘI  HORÁKOVÉ  s r.o.

Pan Klement Horák je obchodním ředitelem firmy Bratři Horákové s.r.o., která navazuje na rodinnou tradici z období již před 1. světovou válkou. Firma navrhuje a vyrábí chladící zařízení, zaměstnává přibližně 90 pracovníků a má zaveden systém managementu podle normy ČSN EN ISO 9001. Pan Klement Horák je členem Technické normalizační komise TNK 112 "Chladící zařízení" a sám o vztahu firmy k technické normalizaci říká:

„Kořeny firmy sahají až do roku 1898. Zpočátku strojírenská firma se postupně se rozrůstala, hlavním výrobním programem se stala chladící zařízení. Všestranný poválečný rozmach však v roce 1948 zastavilo znárodnění, firma byla postupně začleněna pod různé státní podniky. Novodobá historie firmy se začala psát v roce 1992, kdy byla továrna odkoupena do vlastnictví rodiny původních majitelů.

Uvědomili jsme si, že pro udržení firmy na trhu je důležité zajistit maximální spokojenost našich zákazníků. To nás vedlo k vybudování systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9002. Certifikát naše společnost získala v roce 1997, jako první český podnik v oboru. V roce 1999 byla certifikace rozšířena na ČSN EN ISO 9001. Pravidelné externí audity garantují kvalitu poskytovaných výrobků a služeb naší firmou.

V dnešní globální ekonomice jsou správné informace základem úspěchu. Technické normy mají tu výhodu, že poskytují stejné informace všem, velkým i malým podnikům, a šance na úspěch se tak vyrovnávají. Znalost technických norem, zvláště převzatých evropských a mezinárodních norem, je proto nezbytností. Jako člen technické normalizační komise dostávám návrhy norem k připomínkám a máme  tak možnost připravit výrobky, které splňují  nové požadavky podle připravovaných evropských norem. Tím se i otvírá větší prostor pro export. V chladící technice se normotvorná činnost zaměřuje zejména na použití nových chladiv splňující ekologické požadavky na ochranu ozonové vrstvy země. "

Více informací o firmě BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o.: www.horak-bros.com

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti