Příprava Plánu standardizace - Program rozvoje zkušebnictví (PS-PRZ) na rok 2016

Výzva na vypracování nabídkového listu

Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ informuje o možnosti podat nabídky na řešení úkolu v rámci Plánu standardizace - Program rozvoje zkušebnictví. Více informací je uvedeno v dopise ÚNMZ /PDF 49 kB/. Jednotlivé nabídky je nutné odevzdat na formuláři nabídkového listu /DOC 35 kB/.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti