Přírodní radioaktivita stavebních materiálů

Informace pro výrobce a dovozce stavebních materiálů

Přechod na novou právní úpravu po 1.1.2017 

Do konce roku 2016 upravoval požadavky na obsah přírodních radionuklidů a povinnosti výrobců a dovozců stavebních materiálů v této oblasti zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, rozsah těchto požadavků počínaje 1.1.2017 změnil.  

Povinnosti týkající se sledování a vyhodnocování přírodní radioaktivity stavebních materiálů se nově vztahují pouze k materiálům, u nichž lze očekávat zvýšený obsah přírodních radionuklidů a jež jsou určeny pro stavby s obytnými a pobytovými místnostmi (tzn. nevztahují se materiály neuvedené v příloze č. 28 vyhlášky ani na stavební materiály určené výhradně pro venkovní použití např. pro stavbu komunikací). Dále byla zrušena povinnost měřit obsah přírodních radionuklidů opakovaně, pokud se nemění složení stavebního materiálu. Z tohoto důvodu je třeba do odběrového listu vzorku stavebního materiálu uvést název a místo původu všech surovin uvedených v příloze č. 28 vyhlášky použitých k výrobě vzorkovaného stavebního materiálu. Výrobci a dovozci stavebních materiálů mohou přikročit k úpravě své praxe podle požadavků nového zákona (kdykoliv) v průběhu roku 2017. V tomto období a následně v každém dalším kalendářním roce musí současně v souladu s ustanovením 103 odst. 3 vyhlášky oznámit SÚJB evidované údaje.  

Informaci pro výrobce a dovozce stavebních materiálů k přírodní radioaktivitě stavebních materiálů zveřejnil SÚJB. (80kB)

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti