Prof. Dr. Ing. Vladimír List (1877-1971)

Narozen v Praze, větší část svého působení strávil v Brně, jako profesor elektrotechnické fakulty Vysoké školy technické. Profesor List byl typem člověka, v kterém se spojily mimořádné vědecké, pedagogické a organizační schopnosti. To se projevovalo především ve dvou hlavních směrech. Jako vědec a pedagog se významně podílel na rozvoji elektrotechniky, jako organizátor má nezpochybnitelné zásluhy o institucionální základnu československé normalizace a o její rozvoj.

Jeho vědeckou a pedagogickou činnost nejlépe charakterizuje činnost publikační. Její těžiště leží v oblasti elektrotechniky, později publikuje již jako přední funkcionář československé a mezinárodní normalizace i v této oblasti. Odhaduje se, že seznam jeho publikačních prací zahrnuje okolo 600 položek. Patří sem vědecké monografie, učebnice a skripta, odborné knihy a praktické příručky a také řada publikací s normalizační tematikou. Za klasickou se i dnes považuje jeho kniha Normalizace, vydaná v roce 1930 Českou maticí technickou. Je významným pramenem informací pro následné, tematicky příbuzně zaměřené práce. Kniha obsahuje vše podstatné o metodách a využití normalizace v praxi, o podnikové, národní a mezinárodní normalizaci.
 

Prof. List pracoval aktivně v normalizaci od založení ESČ v roce 1919 a ČSN od roku 1922 až do začlenění obou složek normalizace do státní správy v roce 1951. Z jeho iniciativy a za jeho osobní účasti na práci jednotlivých normalizačních komisí začala vydávat ESČ první čs. elektrotechnické normy. Na ustavujícím zasedání byl zvolen prvním předsedou Československé normalizační společnosti. V této funkci pracoval, s výjimkou několika let protektorátu, až do roku 1948. I později se věnoval technické normalizaci jako člen ČSN. V roce 1947 mu byl udělen Vysokou školou technickou Dr. Edvarda Beneše čestný titul doktora h.c. technických věd za jeho vědeckou a mnohotvárnou práci na rozvoji čs. techniky a jejího uplatnění v hospodářském životě státu a za budovatelskou práci v čs. normalizaci. Čerstvý doktor h.c. poté promluvil o úkolech techniky a důležitém poslání při opětné výstavbě státu. Aktuálně ve vztahu k vysokoškolské práci řekl:

"Chtějí-li naše vysoké školy nést pochodeň kultury, musí se opírat o dvě osvědčené a bezpečné základny. O činorodou a odpovědnou lásku k národu, k jeho osobité kultuře a jeho historickým ideálům, k jeho osudu a těžce vykoupené samostatnosti. Za druhé se musí opírat o svobodu učení, bádání, kritiky, o svobodu slova a individua". Jeho vědeckou a pedagogickou činnost nejlépe charakterizuje činnost publikační. Její těžiště leží v oblasti elektrotechniky, později publikuje již jako přední funkcionář československé a mezinárodní normalizace i v této oblasti. Odhaduje se, že seznam jeho publikačních prací zahrnuje okolo 600 položek. Patří sem vědecké monografie, učebnice a skripta, odborné knihy a praktické příručky a také řada publikací s normalizační tematikou. Za klasickou se i dnes považuje jeho kniha Normalizace, vydaná v roce 1930 Českou maticí technickou. Je významným pramenem informací pro následné, tematicky příbuzně zaměřené práce. Kniha obsahuje vše podstatné o metodách a využití normalizace v praxi, o podnikové, národní a mezinárodní normalizaci.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti