Rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.  (PDF 159 kB), kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. (PDF 82 kB) a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (PDF 125 kB)

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody rádiových telekomunikačních koncových zařízení

  • AO 250 - Český metrologický institut

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

31999L0005 (PDF 517 kB)

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti