Rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh (PDF 1 135 kB)

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody rádiových zařízení

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé oznámené subjekty viz aktuální seznam AO/OS/UNO.

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

32014L0053 (PDF 559 kB)

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti