Realizované úkoly v roce 2013

Kabinet pro standardizaci

1. Podpora reprezentace (zastoupení) spotřebitelů v jednotlivých oblastech a sektorech normalizace výrobků a služeb - Informační zpráva o konkrétních aktivitách k zapojení spotřebitelů

       Zpráva

2. Příručka správné praxe pro provoz dětských hřišť a sportovišť

       Příručka

3. Celonárodní seminář ke zviditelnění úlohy norem pro oblast bezpečnosti dětí a mládeže

4. Osvětová publikace k významu a obsahu označení CE na výrobcích zejména ve vztahu ke spotřebiteli

 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Aktualizace příruček týkajících se předpisů a norem zpracovaných v r. 2012 a zpracování dalších šesti příruček

Podlahoviny

Fólie včetně litých a sestav

Tepelněizolační výrobky, kompozitní izolační sestavy nebo systémy

Geotextilie, geosyntetické izolace a související výrobky

Vybavení pro hygienické prostory

Výrobky pro kanalizační systémy

Trubky, nádrže a doplňky, které nejsou/jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

Hračky

Obuv

 

Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r.o.

Tvorba elektronické tématické příručky usnadňující orientaci v technických požadavcích na výrobky dopravního značení a vybavení pozemních komunikací, jejich zkoušení, posuzování a schvalování k použití na pozemních komunikacích.

Příloha 1 - Přehled výrobků

Příloha 2 - Přehled předpisů

Příloha 3 - Přehled vlastností

Příloha 4 - Seznam subjektů posuzování

Příloha 5 - Seznam laboratoří

Příloha 6 - Přehled systémů posuzování

Příloha 7 - Popis procesu schvalování výrobků

Příloha 8 - Vzor žádosti

Příloha 9 - Náhled nevyplněné karty výrobku

Příloha 10 - Náhled vyplněné karty výrobku

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

1. Vytvoření a údržba seznamu platných technických norem pro navrhování a provádění pozemních staveb – I. etapa

    ČSN 72xxxx

    ČSN 73xxxx

    ČSN xx xxxx

    Schéma členění norem podle stavebních oborů

2. Databáze dotazů k Eurokódům

3. Propojení profesního informačního systému (PROFESIS) a ČSN online – II. etapa

4. Zpracování seznamu technických norem doporučených pro konsolidaci textu (úplné znění), návrh na realizaci a prezentaci‚ úplných znění‘ technických norem

   Příloha

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti