Redakční rada časopisu Metrologie

Redakční rada časopisu Metrologie (dále jen Rada) je stálým poradním orgánem předsedy Úřadu jejímž posláním je navrhovat základní koncepci týkající se zaměření časopisu, zabezpečovat přípravu vydávání jednotlivých čísel časopisu a zajišťovat spolupráci s odbornými spolupracujícími subjekty jako jsou Český metrologický institut (ČMI), Česká metrologická společnost (ČMS) a České kalibrační sdružení (ČKS). Časopis Metrologie vychází 4x ročně a sídlem Rady časopisu je odbor metrologie Úřadu.

Zasedání Rady se uskutečňuje zpravidla 4x ročně, vždy před uzávěrkou jednotlivých čísel časopisu. V působnosti Rady je navrhovat koncepci zaměření časopisu a jeho strukturu. Dále navrhuje aktuální témata vhodná ke zpracování v jednotlivých číslech časopisu a projednává a schvaluje jeho obsah

Rada se skládá z předsedy, místopředsedy a stálých členů, kteří zastupují zejména:

 • vydavatele (ÚNMZ),
 • Český metrologický institut (ČMI),
 • Českou metrologickou společnost (ČMS),
 • České kalibrační sdružení (ČKS).

Kromě těchto zástupců uvedených subjektů jsou členy Rady významní odborníci, podílející se aktivně na rozvoji národního metrologického systému ČR.

 

Složení Redakční rady časopisu Metrologie – k 1.1.2018

 

 1. Ing. Zdeňka Pohořelá, ÚNMZ – předsedkyně Rady

 2. Ing. Jindřich Šabata, ČMI – místopředseda Rady

Členové Rady

 1. Ing. František Jelínek, CSc.
  ČMI, místopředseda (do konce ledna 2018)

 2. Ing. Milan Badal
  náměstek ředitele ČIA, o.p.s. 

 3. Prof. Ing. Jaroslav Boháček, DrSc.
  ČVUT – FEL, předseda Rady pro metrologii ÚNMZ

 4. Mgr. Václava Holušová
  ÚNMZ 

 5. Doc. Ing. Jiří Horský, CSc.
  ČKS 

 6. Jitka Hrušková
  ÚNMZ 

 7. Ing. Jiří Kazda
  předseda ČKS

 8. Ing. Petr Pánek, CSc.
  ÚFE AV ČR

 9. RNDr. Klára Popadičová
  ÚNMZ

 10. Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
  AAAO

 11. Ing. Josef Vojtíšek
  ČMS

 12. doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.
  ČMI

 13. Přizvaní:

      PhDr. Bořivoj Kleník – šéfredaktor

poznámka: čeká se na nominaci zástupce ÚNMZ-ČAS

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti