Registrace pro OID, ICD, RID, IIN a OBU

Identifikace organizací podle Identifikátoru objektu (OID) a Identifikace identifikačních schémat organizací (ICD)

 

 

Pro identifikaci fyzické a právnické osoby (dále organizace) pro národní popř. mezinárodní výměnu informací lze v České republice využít následující způsoby identifikace:

● podle normy ČSN ISO/IEC 8824 – Informační technika. Propojení otevřených systémů – Abstraktní syntaktický zápis jedna (ASN.1); Identifikátor objektu OID - nebo

● podle normy ČSN ISO/IEC 6523-1 - Informační technologie – Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací – Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací; Kód mezinárodního označení – ICD.

Účelem těchto systémů identifikace je zabezpečit jednoznačnou a jedinečnou identifikaci organizací v mezinárodní výměně informací.

 

Povinnosti žadatelů jsou:

- vyplnit registrační formulář a se žádostí jej zaslat ÚNMZ na adresu:

  Ing. Jan Křivka

  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

  Biskupský dvůr 1148/5

  110 00 Praha 1

  e-mail: krivka@unmz.cz

  tel.: 221 802 195

 

Seznam přidělených OID a ICD:

Seznam přidělených OID a ICD.pdf

 

Formulář pro přidělení OID a ICD:

FORMULÁŘ PRO PŘIDĚLENÍ OID a ICD.docx

 

Identifikace podle registrovaného identifikátoru poskytovatele aplikace - RID (Registered application provider identifier)

 

RID je registrovanou částí identifikátoru aplikace (AID) pro zabezpečení celosvětově jedinečného přidělení jména pro aplikaci čipových karet se používá norma ISO/IEC 7816-5 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 5: Systém číslování a registrační postup identifikátorů aplikací.

Postup registrace RID

 

Identifikace vydavatelů identifikačních karet IIN - (Issuer Identification Numbers)

 

Registr identifikačních čísel vydavatelů karet (IIN) je systém číslování pro identifikaci vydavatelů karet, je popsán v ČSN ISO/IEC 7812-1, Identifikační karty – Identifikace vydavatelů karet – Část 1: Systém číslování a ČSN ISO/IEC 7812-2 Identifikační karty – Identifikace vydavatelů karet – Část 2: Postupy pro vyžádání čísla a registraci.

Postup registrace IIN

 

 

Registrace pro přidělení identifikátoru vydavatele OBU v rámci kódovacího schématu CS1 pro použití v telematických aplikacích (podle ČSN EN ISO 14816)

 

Jednoznačný identifikátor vydavatele OBU (Issuer Identifier) je přidělován na národní úrovni pověřenou národní registrační autoritou (ÚNMZ). Jako takový je součástí kódovacího schématu CS1, které společně s identifikátorem země a servisním číslem vozidlové jednotky (OBU) slouží k jednoznačné mezinárodní identifikaci OBU. Pro přidělování identifikátoru vydavatele OBU platí ČSN EN ISO 14816 – Silniční a dopravní telematika (RTTT) - Automatická identifikace vozidel a zařízení (AVI/AEI) - Číslování a datové struktury.
Postup registrace identifikace vydavatele OBU

 

Pro všechny výše uvedené žádosti o přidělení identifikátoru dále platí:

 

- oznámit ÚNMZ všechny změny, které se týkají registrace a které by mohly změnit fakta obsažená v předchozí žádosti

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti