Rekreační plavidla

Nařízení vlády č. 174/2005 Sb. (PDF 2 MB), kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů.

Dne 31. 3. 2016 bylo v částce 39 Sbírky zákonů publikováno nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech /PDF 1,8 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 15. 4. 2016.  Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, se zrušuje.

V souladu s § 14 nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech výrobky, které splňují požadavky nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále a) dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh nebo do provozu před 18. lednem 2017, nebo b) uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh před 18. lednem 2017.

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody rekreačních plavidel

  • AO 262 Československý Lloyd spol. s r. o.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU

31994L0025  (PDF 200 kB)

32004L0044 (PDF 525 kB)

32012R1025 (PDF 941 kB)

32013L0053 (PDF 1,14 MB)

 

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti