Rekreační plavidla

Nařízení vlády č. 174/2005 Sb. (PDF 2 MB), kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů.

Dne 31. 3. 2016 bylo v částce 39 Sbírky zákonů publikováno nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech /PDF 1,8 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 15. 4. 2016.  Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, se zrušuje.

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody rekreačních plavidel

  • AO 262 Československý Lloyd spol. s r. o.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU

31994L0025  (PDF 200 kB)

32004L0044 (PDF 525 kB)

32012R1025 (PDF 941 kB)

32013L0053 (PDF 1,14 MB)

 

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti