Seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

 

Upozornění: Odkazy na texty právních předpisů se otevírají v novém okně prohlížeče.

  1. Nařízení vlády č. 96/2016 Sb. /PDF 2 MB/ o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (2013/53/EU)
  2. Nařízení vlády č. 97/2016 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na výbušniny (2014/28/EU)
  3. Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (2014/34/EU)
  4. Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (2014/30/EU)
  5. Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzován shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (2014/35/EU)
  6. Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (2014/29/EU)
  7. Nařízení vlády č. 120/2016 Sb. /PDF 6 MB/ o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (2014/32/EU)
  8. Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (2014/31/EU)
  9. Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (2014/33/EU)
  10. Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. /PDF 6 MB/ o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (2014/68/EU)

 

Poslední změna: 18. 7. 2016

Poznámka:          

V závorkách jsou uvedena čísla směrnic EU, které daná nařízení vlády přejímají. Úplné transpozice těchto směrnic je dosaženo kombinací příslušných ustanovení nařízení vlády s ustanoveními zákona č. 90/2016 Sb.

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti