Single Market for products: Fresh ideas to unleash the full potential

Informace z konference

Dne 17. června 2016 se v Bruselu konala konference s názvem „Single Market for products: Fresh ideas to unleash the full potential“, kterou organizovala Evropská komise.  

Cílem konference byl sběr zkušeností účastníků se záměrem zlepšit vzájemné uznávání na jednotném trhu výrobků a snížit počet výrobků na jednotného trhu nesplňujících příslušné požadavky. Této akce se zúčastnilo více než 150 účastníků zastupujících vnitrostátní orgány, podnikatelské a spotřebitelské organizace a notifikované osoby. Dopolední část byla věnována aktuálním problémům, kterým čelí podniky a orgány statní správy na jednotném trhu s jejich možným řešením generovaným metodou brainstormingu. V odpolední části se konaly moderované workshopy na konkrétní témata. Závěry jednotlivých workshopů byly po jejich skončení prezentovány všem účastníkům konference. 

Na níže uvedené stránce je detailní zápis a videozáznam z této konference. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8811

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti