Sjednávání smluv, dodatků, vytváření objednávek a zasílání faktur zákazníkům ČSN online

Sjednání smlouvy (nebo dodatku) přímo v ČSN online a automatizovaná fakturace jsou pro zákazníky ČSN online s více uživateli  po změně poskytovatele ČSN online od 1.1.2018 zachovány. 

V ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele je dlouhodobě zaveden obdobný způsob, avšak nikoliv na základě smlouvy, ale na základě objednávky (registrace) jednoho uživatele. Pro tyto zákazníky se rovněž nic nemění.

Upozorňujeme stávající zákazníky ČSN online pro firmy s více uživateli, kteří chtějí mít pouze jediného uživatele a nesplňují tak základní podmínku přístupu do ČSN online s více uživateli, že jim nebude umožněno vytvoření smlouvy (dodatku). Tito zákazníci mohou využít registraci uživatel v ČSN online pro jednotlivé uživatele nebo zvážit vyšší počet (alespoň dva).

Přečtěte si prosím další důležité informace pro sjednání smlouvy zde.

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti