Služby informačního centra

Kde nás najdete?    Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1

Po - Čt 9:00 – 16:00, Pá 9:00 - 15:00

Informační telefonní linka:   221 802 802  

Prodej norem
České technické normy - tisk na počkání (kromě norem se specifickými prvky)
Vybrané odborné publikace

Studovna norem
Informace o normách (platnost, změny, náhrady)
Prohlížení plných textů norem (ČSN online, STN-online)
Vyhledávání v databázích (ČSN, PERINORM)
Přístup k databázím ÚNMZ

Služby Informačního centra
Ceny služeb podle vyhl. č. 486/2008 Sb. v platném znění: 

C. Poskytnutí rešeršní služby, tj. rešerše z databází,
     aktualizace seznamu norem, prezenční výpůjčky,
     prohlížení textů, konzultace v informačním středisku
     Úřadu


v Kč


a.  rešerše z databází – podle počtu stran, à 1 strana výpisu


    50,-


b.  prezenční výpůjčky –  à 1 dokument


    20,-


c.  prohlížení textů v elektronické podobě –  à 15 minut


    25,-


d.  konzultace – nad 15 minut à každých dalších 15 minut


    50,-

Komentář

/C. – a./
rešerše z databází – podle počtu stran  à 1 strana výpisu – 50 Kč. Podle zadání zákazníka budou vypracovány rešerše (bibliografické výpisy dokumentů) k danému tématu z požadovaného teritoria z  dostupných databází. Jsou to databáze ÚNMZ, které obsahují:
informace o normách ČSN
databáze PERINORM, která obsahuje informace o normách mezinárodních a evropských, o normách a   předpisech většiny evropských i části mimoevropských států,
databáze STANDARDS INFOBASE ILI, která informuje např. o amerických, kanadských, japonských a australských normách.

/C. – b./
prezenční výpůjčky v Informačním centru ÚNMZ –  à 1 dokument – 20 Kč

/C. – c./
prohlížení textů v elektronické podobě v Informačním centru ÚNMZ – à 15 minut – 25 Kč

/C. – d./
konzultace na telefonické informační lince – nad 15 minut à každých dalších 15 minut – 50 Kč

Rešerše z databází
Podle zadání zákazníka vypracujeme rešerše (bibliografické výpisy dokumentů) k danému tématu z požadovaného teritoria z dostupných databází. Jsou to databáze ÚNMZ, které obsahují:

  • informace o normách ČSN, EN, ISO a IEC,
  • databáze PERINORM, která obsahuje informace o normách mezinárodních a evropských, o normách a předpisech většiny evropských států,
  • databáze SAI GLOBAL, která informuje např. o amerických, kanadských, japonských a australských normách.

 

Aktualizace seznamů norem
Provádíme aktualizaci seznamů norem, které vlastní naši zákazníci ve svých knihovnách. V seznamech těchto norem označíme platné normy. U zrušených doplníme náhrady, pokud existují.    

Bibliograficko-informační služby
Zahrnují především informace o platnosti norem, jejich náhradách, dostupnosti, o cenách norem apod.

Bližší informace k výše uvedeným službám vám poskytneme:
tel: 221 802 802
e-mail: info@unmz.cz

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti