Služby informačního centra

Kde nás najdete?    Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1

Po - Čt 9:00 – 16:00, Pá 9:00 - 15:00

Kontakty:   tel.: 221 802 802, e-mail: info@unmz.cz 

V úterý 21.11.2017 je z technických důvodů zavedena polední přestávka od 12:00 do 13:00.

Prodej norem

České technické normy - tisk na počkání (kromě norem se specifickými prvky)

Další technické normy (národní, mezinárodní)

Vybrané odborné publikace

Ceny technických norem a souvisejících publikací podle vyhl. č. 442/2016 Sb. (výklad textu):

I. ČSN a jiné související publikace tištěné:

 

strana 1 až 12

strana 13 až 28

strana 29 až 60

strana 61 až 148

strana 149 a násl.


 

18,- Kč/str.

13,- Kč/str.

10,- Kč/str.

7,- Kč/str.

3,- Kč/str.


III. Další technické normy a jiné související publikace

Cenu stanoví vydavatel nebo

dodavatel katalogem nebo ceníkem.

Cena je kalkulována v Kč podle

aktuálního kurzu ČNB v den fakturace.

Studovna norem
Informace o normách (platnost, změny, náhrady)
Prohlížení plných textů norem (ČSN online, STN-online)
Vyhledávání v databázích (ČSN, PERINORM)
Přístup k databázím ÚNMZ

Služby Informačního centra
Ceny služeb podle vyhl. č. 442/2016 Sb.: 

C. Poskytnutí rešeršní služby, tj. rešerše z databází,
     aktualizace seznamu norem, prezenční výpůjčky,
     prohlížení textů, konzultace v informačním středisku
     Úřadu


v Kč


a.  rešerše z databází – podle počtu stran, à 1 strana výpisu


    50,-


b.  prezenční výpůjčky –  à 1 dokument


    20,-


c.  prohlížení textů v elektronické podobě –  à 15 minut


    20,-

Komentář:

Rešerše z databází
Podle zadání zákazníka vypracujeme rešerše (bibliografické výpisy dokumentů) k danému tématu z požadovaného teritoria z dostupných databází. Jsou to: 

  • databáze ÚNMZ, které obsahují informace o normách ČSN, EN, ISO a IEC,
  • databáze PERINORM, která obsahuje informace o normách mezinárodních a evropských, o normách a předpisech většiny evropských států,
  • databáze SAI GLOBAL, která informuje např. o amerických, kanadských, japonských a australských normách.

 

Aktualizace seznamů norem
Provádíme aktualizaci seznamů norem, které vlastní naši zákazníci ve svých knihovnách. V seznamech těchto norem označíme platné normy. U zrušených doplníme náhrady, pokud existují.    

Bibliograficko-informační služby
Zahrnují především informace o platnosti norem, jejich náhradách, dostupnosti, o cenách norem apod.

Bližší informace k výše uvedeným službám vám poskytneme:
tel: 221 802 802
e-mail: info@unmz.cz

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti