Smart Cities

"Technické normy jsou prvním krokem k dosažení svatého grálu interoperability, plug-and-play světa, kde mohou města kombinovat řešení od různých výrobců a poskytovatelů bez strachu z uzavření a hybernace systému, celkového zastarání nebo nikam nevedoucích iniciativ."

Jesse Berst (Smart Cities Council)

 

Pojmem "smart city" rozumíme koncept strategického řízení města (obce, regionu), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. V tomto procesu dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Z technického pohledu představuje koncept smart city především následující prvky:

a) Inteligentní mobilita

•   řízení a regulace dopravy ve městě pomocí dopravní telematiky, administrativních opatření i plánovitého rozvoje městské dopravní infrastruktury,
•    podpora uživatelsky příjemné hromadné dopravy jako plnohodnotné alternativy k dopravě individuální
•    podpora zavádění ekologicky čistých pohonů v dopravě hromadné i individuální (např. elektrická MHD, dobíjecí infrastruktura pro elektromobily).

b) Inteligentní energetika a služby

•    podpora využívání obnovitelných zdrojů energie nebo kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich bezpečná integrace do městské energetické sítě,
•    inteligentní řízení spotřeby energie, včetně energetického hospodářství budov a podpory jejich energeticky úsporných řešení,
•    inteligentní řízení městských služeb směrem k efektivnímu využívání energie a přírodních zdrojů – především energeticky úsporné veřejné osvětlení, efektivní odpadové hospodářství a efektivní hospodaření s vodou.

c) Informační a komunikační technologie

•    systémy inteligentního řízení veřejného osvětlení a dalších městských služeb,
•    systém inteligentního řízení spotřeby energií a vody,
•    monitorovací a bezpečnostní systémy pro ochranu majetku a občanů ve městě, včetně požární signalizace a monitoringu životního prostředí,
•    monitorovací a diagnostické systémy pro včasnou detekci poruch v městské infrastruktuře,
•    inteligentní platební systémy v městských službách (například veřejná doprava nebo parkování),
•    informační systémy pro ochranu a monitoring vážně nemocných a zdravotně postižených občanů, aj.

 

Technická normalizace v oblasti Smart Cities

CEN

Oblast Smart Cities

Oblast Smart House

Oblast Communication systems for meters

 

CENELEC

Oblast Smart Grids

Projekt SmartHouse Roadmap

 

CEN, CENELEC, ETSI (Coordination Group on Smart Meters)

Oblast Smart Metering

 

ISO

Portál #mysmartcity

Oblast Electrically propelled vehicles

 

IEC

Portál Smart Cities

Publikace ke stažení "Smart Cities"

Bílá kniha Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities

 

Zajímavé odkazy

Čtvrtletník Smart Cities magazín

Czech Smart City Cluster (CSCC) - Smart projekty

 

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti