Spotřebiče plynných paliv

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb. (PDF 13 MB), kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES (nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018 s výjimkou článků 4, 19 až 35 a 42 a přílohy II a článku 44, které se použijí ode dne 21. října 2016, a čl. 45 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018).

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody spotřebičů plynných paliv

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

31990L0396 (PDF 136 kB)

31993L0068 (PDF 211 kB)

kodifikované znění: 32009L0142 (PDF 940 kB)

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti