Státní zkušebna strojů, a. s

Název organizace:

Státní zkušebna strojů, a. s.

Název CTN:

Státní zkušebna strojů, a. s.

Adresa:

Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy

 

Kontaktní osoba:

Ing. Vratislav Zykán

 

 

Telefon:

235 018 229

 

 

E-mail:

zykan@statnizkusebna.cz

 

 

WWW stránky:

www.statnizkusebna.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN SZZPLS č. reg. 2009/0043/RS

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 144

 

Zemědělské a lesnické stroje a traktory

2200

CEN/TC 151

59

Stroje a zařízení pro zemní a stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot - Bezpečnost

2200

CEN/TC 153

 

Potravinářské stroje. Bezpečnostní a hygienické specifikace

2200

CEN/TC 213

74

Ruční nářadí. Bezpečnost

2200

CEN/TC 232

 

Kompresory. Bezpečnost

2200

CEN/TC 255

74

Ruční mechanické nářadí. Bezpečnost

2200

CEN/TC 301

 

Elektricky poháněná silniční vozidla

2200

CEN/TC 334

 

Zavlažovací technika

2200

CEN/TC 337

59

Zařízení pro odstraňování sněhu a zařízení pro údržbu komunikací – Funkční aspekty

2200

CEN/TC 354

 

Bezkabinová terénní motorová vozidla pro transport osob a zboží - požadavky na bezpečnost, vlastnosti a zkoušky

2200

CEN/TC 65

74

Přenosné brusky. Mechanická bezpečnost

2200

CEN/SS T22

 

Vozidla se zvýšenou průchodností

2200

ISO/TC 127

59

Stroje pro zemní práce

2200

ISO/TC 127/SC 1

 

Zkušební metody vztahující se na výkon strojů

2200

ISO/TC 127/SC 2

 

Bezpečnostní požadavky a lidské faktory

2200

ISO/TC 127/SC 3

 

Provoz a údržba

2200

ISO/TC 127/SC 4

 

Obchodní terminologie, třídění a hodnocení

2200

ISO/TC 191

 

Pasti na zvířata

2200

ISO/TC 195

59

Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví

2200

ISO/TC 23

 

Zemědělské a lesnické stroje a traktory

2200

ISO/TC 23/SC 13

 

Žací a zahradní stroje

2200

ISO/TC 23/SC 14

 

Značky ovládačů a sdělovačů, ovládače

2200

ISO/TC 23/SC 15

 

Lesnické stroje

2200

ISO/TC 23/SC 17

 

Ruční přenosné lesnické stroje

2200

ISO/TC 23/SC 18

 

Stroje a systémy pro zavlažování a odvodňování

2200

ISO/TC 23/SC 19

 

Zemědělská elektronika

2200

ISO/TC 23/SC 2

 

Všeobecné zkoušky

2200

ISO/TC 23/SC 3

 

Bezpečnost a pohodlí obsluhy

2200

ISO/TC 23/SC 4

 

Traktory

2200

ISO/TC 23/SC 6

 

Stroje pro ochranu rostlin

2200

ISO/TC 23/SC 7

 

Stroje pro sklizeň a skladování

2200

 

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti