Stavební výrobky: nové evropské harmonizované normy (hEN) a evropské dokumenty pro posuzování (EAD) byly publikovány v OJEU

Úřední věstník Evropské unie C 435/03, C 435/07

Rádi bychom informovali všechny zainteresované subjekty o tom, že dne 15. 12. 2017 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové seznamy hEN a EAD k nařízení EPaR č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHP.

Dokumenty naleznete pod těmito odkazy:

hEN - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1215(06)&from=EN

EAD - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1215(10)&from=EN

Shrnutí změn je k dispozici zde: http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=stav_vyr/aktualizace/12_2017.htm

Odbor státního zkušebnictví, oddělení stavebních výrobků a technických zařízení

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti