Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Název organizace:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Název CTN:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Adresa:

Hudcova 56b, 621 00 Brno

 

Kontaktní osoba:

Ing. Kateřina Kubínová

 

 

Telefon:

541 120 511

 

 

E-mail:

kubinova@szutest.cz

 

 

WWW stránky:

www.szutest.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN SZÚ BRNO č. reg. 2009/0042/RS

TC/SC TNK název komise odd.

CEN/TC 106

26

Spotřebiče plynných paliv pro podniky veřejného stravování

2200

CEN/TC 109

90

Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva

2200

CEN/TC 131

26

Plynové hořáky s ventilátory

2200

CEN/TC 179

26

Ohřívače vzduchu na plynná paliva

2200

CEN/TC 180

26

Závěsné tmavé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností

2200

CEN/TC 181

26

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny

2200

CEN/TC 238

26

Zkušební plyny, zkušební přetlaky a kategorie spotřebičů

2200

CEN/TC 281

26

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovače pro rožně

2200

CEN/TC 295

90

Spotřebiče na pevná paliva pro obytné domy

2200

CEN/TC 299

26

Sorpční spotřebiče plynných paliv a spotřebiče plynných paliv k praní a vysoušení pro domácnost

2200

CEN/TC 48

26

Ohřívače vody na plynná paliva pro domácnost

2200

CEN/TC 49

26

Spotřebiče k vaření na plynná paliva

2200

CEN/TC 57

90

Kotle pro ústřední vytápění

2200

CEN/TC 58

26

Bezpečnostní a řídící přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

2200

CEN/TC 62

26

Lokální spotřebiče k vytápění na plynná paliva

2200

CEN/TC 123 127 Lasery a laserová zařízení  2200

ISO/TC 11

90

Kotle a tlakové nádoby

2200

ISO/TC 291 Spotřebiče k vaření na plynná paliva pro domácnost  2200

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti