Technické normy pro služby

Dne 1. ledna 2013 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, které mimo jiné věnuje značnou pozornost normalizaci v oblasti služeb a zvýšení informovanosti veřejnosti o technické normalizaci.

Cílem tohoto příspěvku je zlepšit informovanost veřejnosti o technických normách pro služby, které jsou v současné době v soustavě ČSN.

Vzhledem k tomu, že na evropské, mezinárodní i národní úrovni stále vznikají nové technické normy pro služby, jejich počet se bude v budoucnu zvyšovat.

Podrobnější informace o jednotlivých normách můžete najít v seznamu ČSN na našich webových stránkách, kde je také možné kdykoliv vygenerovat jejich aktuální seznam zadáním ICS.

Vysvětlivky k tabulce

V tabulce jsou normy řazeny podle kódu ICS (kód mezinárodní klasifikace norem).

03.080.01         Služby obecně

03.080.10         Průmyslové služby

03.080.20         Služby pro podniky

03.080.30         Služby pro spotřebitele

03.080.99         Ostatní služby

03.240              Poštovní služby

Způsob převzetí

P – text normy je v češtině (zavedení překladem)

V, O – text normy je v angličtině (zavedení vyhlášením ve Věstníku)

Tabulka obsahuje stav ke dni 08.04.2017: Technické normy pro služby.xls  (Excel, 115 kB)

 

Podrobné informace o technické komisi, která danou normu vypracovala, najdete na webových stránkách příslušné normalizační organizace (CEN, CLC, ISO, IEC).

 

Další souvisící informace najdete na webových stránkách CEN zde a ISO zde.

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti