Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

archiv - tabulka 2006 - 2016 (DOCX; 29 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

 

 

 

K datu

 

 

Směrnic celkem

Notifikace

 

Úplná

 

Částečná

Chybí

 

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

 

Z toho TP

31.01.2017

3939

2513

12

69

51

18

1

28.02.2017

3941

2514

13

69

51

18

1

31.03.2017

3942

2517

13

65

48

17

1

30.04.2017

3946

2526

9

64

44

20

1

31.05.2017

3946

2527

9

63

44

19

4

30.06.2017

3951

2529

7

66

43

23

5

31.07.2017

3956

2535

6

65

44

21

4

31.08.2017

3957

2540

4

63

43

20

3

30.9. 2017

3957

2543

5

59

41

18

3

31.10.2017

3960

2547

5

59

43

16

4

30.11.2017

3962

2552

5

56

45

11

4

31.12.2017

3969

2552

5

62

45

17

6

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 30. 12. 2017):

  • Ministerstvo dopravy - 32014L0045, 32014L0047, 32015L0719
  • Ministerstvo zdravotnictví - 32015L1787

 

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky - veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti