Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

archiv - tabulka 2006 - 2018 (DOCX; 21 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

 

 

 

K datu

 

 

Směrnic celkem

Notifikace

 

Úplná

 

Částečná

Chybí

 

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

 

Z toho TP

31.01.2018

3970

2556

8

61

49

12

3

28.02.2018

3975

2558

12

56

46

10

1

29.03.2018

3977

2559

12

57

51

6

0

30.04.2018

3981

2562

13

56

53

3

0

31.05.2018

3990

2566

12

58

52

6

0

30.06.2018

3997

2569

10

64

56

8

1

31.07.2018

4002

2578

13

57

53

4

1

31.08.2018

4004

2581

12

56

54

2

1

30.09. 2018

4004

2588

14

48

48

0

0

31.10.2018

4004

2591

11

47

45

2

2

30.11.2018

4008

2592

10

51

48

3

3

31.12.2018

4011

2594

9

52

41

11

3

31.01.2019

4016

2598

8

51

44

7

2

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 31. 01. 2019):

  • Ministerstvo dopravy: 32016L1629, 32018L0970

 

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky - veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti