Úprava Informačního portálu pro stavební výrobky

Upozorňujeme uživatele speciálního Informačního portálu pro stavební výrobky, že v září 2013 byla kromě pravidelné měsíční aktualizace informací rovněž přepracována a upravena struktura a text kapitol pro základní požadavky č. 2, 3 a 6.

České předpisy byly pro účely využití na webu Kontaktního místa na výrobky s označení CE k CPR (ve správě MPO) začleněny do nové kapitoly: Další vybrané právní předpisy ČR vztahující se ke stavebním výrobkům.

 

Dále bylo doplněno konsolidované české znění nařízení 305/2011 (CPR) tak, jak bylo publikováno v Oficiálním věstníku EU, tj. včetně opravy L103/10 z 12. 4. 2013.

 

Zpracovala: Mgr. Václava Holušová

odd. stavebních výrobků, ÚNMZ

 

13. září 2013

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti