Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
dislokované pracoviště
Biskupský dvůr 5
Praha 1

telefon: 221 802 802
info@unmz.cz
www.unmz.cz

Tisk Distribuce Ostatní činnosti Tisk na počkání
ANO NE
(pultový prodej ano)
ANO ANO

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti