Úkoly z oblasti kalibrací

Výstupy úkolů PRM řešené Českým kalibračním sdružením

České kalibrační sdružení (ČKS) vypracovalo několik úkolů PRM z oblasti metodik kalibrací vah s automatickou i neautomatickou činností, činnosti kalibračních laboratoří, dále příručku pro balírny HBZ, metodiku pro provádění kontrol objemu čepovaných a rozlévaných nápojů.

Výstupy  těchto úkolů PRM najdete na webových stránkách ČKS.

 

Úkol PRM VII/12/15 Zpracování metodiky zkoušek pro kalibraci vybraných kategorií AWI a vyjadřování nejistoty měření při těchto kalibracích

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti