Váhy s neautomatickou činností

Úkoly PRM řešené ČKS

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené Českým kalibračním sdružením:

 

  • úkol č. VII/3/10 Vyjadřování chyb indikací a nejistot pro používání vah a výsledků vážení

Příručka pro uživatele vah s neautomatickou činností (PDF na stránkách ČKS)

 

  • úkol č. VII/8/11 Revize kalibračních postupů pro váhy s neautomatickou činností

- s počtem dílků nad 10 000 (PDF na stránkách ČKS)

- s počtem dílků do 10 000 (PDF na stránkách ČKS)

 

  • úkol č. VII/7/13 Návrh pravidel pro určení rozsahu měření a hodnot CMC v případě použití náhradní zátěže při kalibracích vah s neautomatickou činností

    závěrečná zpráva (PDF 2.1 MB)

 

  • úkol č. VII/12/14 Návrh metodiky pro kalibraci vah s automatickou činností a vyjadřování nejistoty při těchto kalibracích,

    závěrečná zpráva (PDF 660 kB)

 

  • úkol VII/10/2014 Kalibrační schopnosti laboratoří (CMC) a jejich vyjádření pro referenční i pracovní etalony

   v oboru elektrických veličin, řešitel ČKS: závěrečná zpráva (PDF 5,2 MB), související návody: N1 (PDF 1,2 MB), N2 (PDF 1 MB)

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti