Veřejné připomínkování návrhu prEN ISO 19011 (ISO/DIS 19011) Směrnice pro auditování systémů managementu

Návrh prEN ISO 19011 (ISO/DIS 19011) Směrnice pro auditování systémů managementu bude k dispozici pro veřejné připomínkování do 29. září 2017.

Práce na revizi technické normy ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu v rámci Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byla zahájena v roce 2016. Revize této normy dospěla začátkem srpna 2017 do fáze veřejného připomínkování.

Aby se česká odborná veřejnost mohla v co nejširší míře zapojit do připomínkování této široce používané technické normy, je v současné době zpracován pracovní překlad anglického originálu návrhu.

Pracovní překlad návrhu je umístěn v sekci Veřejné připomínkování návrhů technických norem, která je přístupná z titulní strany webu ÚNMZ nebo přímým odkazem zde

Zájemci mohou své připomínky vložit do systému do 29. září 2017.

Upozorňujeme, že v této fázi návrhu se očekávají připomínky především technického charakteru, tj. návrhy týkající se požadavků a upřesnění formulací z hlediska jejich obsahu apod. Pracovní překlad je třeba chápat jako pomůcku pro připomínkování textu anglického originálu návrhu normy.

Zpracovatelem pracovního překladu je Česká společnost pro jakost (ČSJ).

Případné dotazy týkající se návrhu normy směřujte na kontaktní osobu ČSJ nebo kontaktní osobu ÚNMZ:

Ing. Ondřej Hykš, Hyks@csq.cz

Ing. Radmila Foretová, foretova@unmz.cz

Případné dotazy týkající se sekce Veřejné připomínkování návrhů technických norem směřujte na uzivatele.revo@unmz.cz

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti