Výbor pro technické překážky obchodu

Výbor pro technické překážky obchodu  je jedním z třinácti samostatných výborů pracujících v rámci Rady pro zboží a obchod WTO a byl zřízen podle čl. 13 Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Výbor je složen se zástupců každého z Členů Dohody a schází se dle potřeby, nejméně jednou za rok, zpravidla však třikrát do roka, aby umožnil Členům Dohody konzultovat jakoukoliv záležitost týkající se působnosti a provádění Dohody a aby tak plnil povinnosti mu svěřené touto Dohodou nebo jejími Členy.

Gesce za plnění Dohody v České republice náleží ÚNMZ, z čehož vyplývá mimo jiné také povinnost zpracovávat, a to v součinnosti se všemi zainteresovanými subjekty na národní úrovni, a prezentovat stanoviska České republiky k otázkám jejího plnění a uplatňování směrem k Evropské komisi, která na jednáních Výboru zastupuje jednotlivé členské státy EU.

Činnost, kterou ÚNMZ v oblasti Dohody o technických překážkách obchodu realizuje, je detailněji uvedena pod WTO/TBT.

Podrobnější  informace je možné získat na těchto webových stránkách:

http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?dspLang=en


Níže jsou uvedeny aktuální informace týkající se činnosti Výboru.

V roce 2018 se bude konat zasedání Výboru TBT v následujících termínech:

- ve dnech 20. - 22. 3. 2018

- ve dnech 19. - 21. 6. 2018

- ve dnech 13. - 15. 11. 2018

 

V roce 2019 se bude konat zasedání Výboru TBT:

- ve dnech 5. - 7. 3. 2019 

- ve dnech 18. - 20. 6. 2019

- ve dnech 12. - 14. 11. 2019

 

 

Oficiální informace k uvedeným zasedáním Výboru TBT naleznete na https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm, kde jsou průběžné doplňovány Sekretariátem WTO.

 

6. tříletá zpráva o fungování a uplatňování Dohody WTO o technických překážkách obchodu (DOC; 232 kB)

Informace z 6. setkání k postupům výměny informací dle Dohody WTO/TBT DNE 18. 6. 2013 (DOCX; 16 kB)

Tématické neformální zasedání Výboru 17. 3. 2014 - Správná regulatorní praxe (PDF; 27,3 kB) a tvorba norem (PDF; 64,3 kB)

Neformální jednání Výboru TBT - 29. 9. 2015 (DOCX; 16 kB)

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti