Výbušniny pro civilní využití

Nařízení vlády č. 97/2016 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na výbušniny (2014/28/EU)

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výbušnin

  • AO 214 - VVUÚ, a. s.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS/UNO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

31993L0015 (PDF 156 kB)

32014L0028 (PDF 1,2 MB)

 

 

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti