Vybrané výstupy z programu rozvoje metrologie

Zde uvedené výstupy z Programu rozvoje metrologie jsou NEPRODEJNÉ. Jsou určené pro technickou veřejnost, nesmějí však být využity ke komerčním účelům nebo úplatně či bezúplatně šířeny a jinak distribuovány bez vědomí ÚNMZ.

ÚNMZ nenese odpovědnost za obsah dokumentů. Tu nesou jednotliví řešitelé.

 

Váhy s automatickou činností /25. 11. 2015/

Výstupy PRM 2015 zpracované ČKS

Praktická příručka pro použití elektronických vah /16. 4. 2015/

Příručka zpracovaná Unií výrobců vah v rámci PRM 2014

Překlady návodových dokumentů WELMEC /24. 2. 2015/

v rámci úkolů PRM jsou řešeny překlady vybraných mezinárodních návodových dokumentů WELMEC

Inovace a metrologie v praxi /20. 2. 2015/

Výběr výstupů úkolů PRM zaměřený na zajímavosti: různí řešitelé, různá metrologická témata

Překlady doporučení OIML /20. 2. 2015/

Praxe kalibračních laboratoří /30. 6. 2014/

Úkoly PRM zaměřené na praxi kalibračních laboratoří. Řešitel Ing. Antonín Chybík

Posuzování akreditovaných kalibračních laboratoří /aktualizováno 20. 3. 2014/

Úkoly PRM řešené ČIA

Váhy s neautomatickou činností /aktualizováno 18. 3. 2014/

Úkoly PRM řešené ČKS

Metrologie v chemii /aktualizováno 1. 3. 2014/

Úkoly PRM řešené EURACHEM ČR, VŠCHT, CSlab

Vzorové kalibrační postupy a metodiky provozních měření /31. 1. 2014/

Úkoly PRM řešené ČMS

Měřidla tepla /1. 8. 2012/

Úkoly PRM řešené firmou Václav Edr - TPM Znalecká kancelář

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti