Výtahy

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (2014/33/EU)

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent:

 

Níže uvedené subjekty byly autorizovány podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů, ale dosud nejsou oznámeny k činnostem při posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a nařízením vlády č. 122/2016 Sb.  

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 204 - Technický a zkušební ústav stavební, s. p.
  • AO 211 - TÜV SÜD Czech s. r. o.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS/UNO/AO

 

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU

31995L0016 (PDF 243 kB)

32006L0042 (PDF 2,92 MB)

32012R1025 (PDF 941 kB)

32014L0033 (PDF 1,2 MB)

 

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti