Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Název organizace:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Název CTN:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Adresa:

Jeruzalémská 9, 116 52  Praha 1

 

Kontaktní osoba:

Ing. Karel Škréta

 

 

Telefon:

221 015 869

 

 

E-mail:

skreta@vubp-praha.cz

 

 

WWW stránky:

www.vubp.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN VÚBP Praha č. reg. 2009/0052/RS

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 158

3

Ochrana hlavy

2500

CEN/TC 159

3

Chrániče uší

2500

CEN/TC 161

3

Ochrana chodidel a nohou

2500

CEN/TC 162

3

Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a oděvů pro přežití

2500

CEN/TC 53

92

Lešení, montážní lešení a pohyblivé pracovní plošiny

2400

CEN/TC 79

3

Prostředky ochrany dýchacích orgánů

2500

CEN/TC 85

3

Osobní prostředky na ochranu očí

2500

ISO/TC 94

3

Osobní ochrana. Ochranné oděvy a vybavení

 2500
ISO/TC 283 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky

2500

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti